Reglement Avondvierdaagse Schoorl Groet

De avondvierdaagse wordt georganiseerd door de stichting avondvierdaagse Schoorl-Groet en valt onder de vereniging WSV Avondvierdaagse Noord Holland van de KWBN wandelsportorganisatie Nederland.

Deelname is op vrijwillige basis en op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen;

De inschrijving geschiedt uitsluitend onder de voorwaarden zoals door organisatie bepaald en is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, ongeacht de reden;

 • Het is niet toegestaan voor de deelnemers om:
  vernielingen, beschadigingen en/of lichamelijk letsel toe te brengen;
  uiting te geven aan politieke gezindheid;
  aanstootgevend te kleden en/of gedragen;
  luid spelende muziekdragers mee te nemen
  reclame te voeren, mits door de organisatie toegestaan;
  afval en/of rommel langs het parcours achter te laten;
  te snelwandelen of in looppas voort te bewegen.

De deelnemers zijn verplicht de aangegeven routes te volgen en eventuele aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers strikt op te volgen;

De deelnemers zijn gehouden aan de voorgeschreven start- en finishtijden en dienen zich persoonlijk te melden bij de start- alsmede de finishcontrole;

Het meebrengen van honden is toegestaan, mits deze aangelijnd zijn en geen gevaar/overlast veroorzaken voor de overige deelnemers. Echter alleen in het duingebied (dag 3) zijn zij niet toegestaan;

Overtredingen van de in dit reglement genoemde zal in het uiterste geval kunnen leiden tot uitsluiting van verdere deelname;

De organisatie behoudt het recht van wijziging of afgelasting van de route en start c.q. finishtijden/plaatsen ten gevolge van extreme weersomstandigheden, dan wel andere calamiteiten. Er bestaat in dit geval geen recht op teruggave van het inschrijfgeld;

Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het eventuele gebruik van zijn/haar personalia en/of zijn/haar beeltenis in druk, foto, film/video, tv-beelden etc. voor promotionele of voorlichtende doeleinden van deze avondvierdaagse. Er wordt hierbij rekening gehouden met de wet op privacy en er kan in dit geval geen vergoeding gevorderd worden;

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie;

Met de inschrijving verklaart de deelnemer bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde. 

Privacy Policy