Wie zijn wij?

Een groep enthousiaste ouders van de, toen nog 4, basisscholen in Schoorl - Groet vonden het een leuk initiatief om ook in ons dorp een Avondvierdaagse te gaan organiseren. In 2009 is er een stichting opgericht en in mei 2010 heeft de 1e avondvierdaagse plaats gevonden, nu zijn we 10 jaar verder en kunnen we inmiddels terugkijken op een leuke traditie. Maar we zouden heel graag nog 2 enthousiaste vrijwilligers erbij willen hebben om zo de taken goed te kunnen verdelen. 

Wil je dat dit evenement blijft voort bestaan, neem dan contact met ons op!

De huidige samenstelling:
Voorzitter: Kor Stukje;
Secretaris: Heleen Stukje;
Penningmeester: André Klok;

Overige bestuursleden:
- Jan van Wonderen;
- Ilse Huikeshoven;
- Leslie van der Ploeg

Gelukkig kunnen we rekenen op zo'n 35 vrijwilligers. Hier zijn wij erg blij mee!